Accessories

DOSIFICADORA ELECTRICA de 4/6 salidas

Accessories

UNIDAD DE CALIBRADOR CON ESPOLVOREADOR AUTOMATICO DE HARINA

impadellamento_1_400px

A1 = Sistema de embandejado automático

A2 = Manifold orientable various outlets

A2 = Colector orientable con varias salidas

A3 = Control consol arm

A3 = Control de consola a brazo

A4 = Fast electrical connections

A4 = Conexiones eléctricas rápidas

A5 = Groups connected

A5 = Grupos conectados

A6 = Humidifier a drop

A6 = Humidificador por goteo

A7 = Folding unit

A7 = Dispositivos de doblado

A8 = Double cutting station

A8 = Doble estación de corte

A9 = Raisin and chocolate dispenser

A9 = Distribuidor de pasas o chocolate

A10 = Winding roller

A10 = Rodillo bobinador

A11 = Pneumatic marking unit

A11 = Unidad marcadora neumática

A12 = Sugar dispenser

A12 = Dispensador de azúcar

A13 = Roller nails mark

A13 = Rodillo de clavos por hojaldre

A14 = Marking spiral

A14 = Árboles de corte a espiral

A15 = Fixed scraps recovery belt

A15 = Cinta superior por recuperación de recortes

A 16 = Croissant roller cutting

A 16 = Rodillo por corte para croissant

A17 = Cutting and marking rollers

A17 = Rodillos de corte y marcadores

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi